MIX DWELLING BUILDING AT 22@ (Bcn)

Location: Tanger st. 38-42 y Alaba st.132-138
Programme: 50 housing for the elderly, 20 temporary housing units
Date: Dec 2012- Dec 2014
Promotor: Patronat Municipal de l’habitatge
Consultants: AJ (MEP), Manel Arguijo (structures)
Area: 5.390 m2
Budget: 5.700.000 €
AWARDS: -1st prize competition entry

Proposem una organització del programa en blocs verticals i no en estrats horitzontals amb els següents avantatges:

-El solar és molt gran. En lloc d’un gran bloc compacte amb patis interiors, organitzem el programa en 3 blocs verticals. Fem ciutat, generem espai públic amb un carrer o passatge interior i millorem la relació de la planta baixa amb el carrer mitjançant programa públic (menjador, sales polivalents) en lloc de dormitoris.
-El passatge, un carrer interior que separa i a la vegada relaciona els allotjaments amb els habitatges, organitza els accessos i comunicacions permetent una bona ventilació creuada a tot el conjunt.
-Hi ha un equilibri entre les parts del programa: tots els habitatges del mateix ús tenen les mateixes qualitats, no hi ha diferències en l’orientació ni l’assolellament.
-Obtenim un 100% d’habitatges per a gent gran amb sol. Això permet activar el dispositiu de jardins d’hivern, que segons els arquitectes Lacaton-Vassal està certificat que estalvien passivament el consum de més d’un 50% de energia. El balcó i la ventilació creuada i la transformació del jardí d’hivern en sala d’estar a l’estiu garanteix una bona temperatura.
-Flexibilitat en l’aplicació de l’alçada reguladora i en el perfil que es genera. Apareixen 3 blocs, cada un amb la seva alçada adequada.
-Correspondència en vertical dels espais i instal•lacions
-Possibilitat de redistribució dels allotjaments en nous usos futurs, més clara i simple que en una organització en planta baixa i pis.
-S’evita estigmatitzar els usuaris dels allotjament com “aquells que viuen al locals”. En lloc de una gran sala d’estar envoltada de 24 petits allotjaments, els organitzem en 6 plantes, de manera que creem 6 comunitats o famílies cadascuna amb el seu lloc comú de reunió o estar. Cada planta amb 4 allotjaments, bany o magatzem i sala d’estar o de reunions. És un bloc independent amb accés propi i evitem l’ambigüitat de “mateix bloc però accessos independents”.

Per tant responem al lloc i al programa amb una actitud ambiental activa y passiva (bona ventilació i bona captació solar estalviant 50% d’energia), una actitud social (igualem o compensem les condicions de les diferents peces de programa i dignifiquem els allotjaments sense augmentar el cost) i actitud arquitectònica (fem ciutat, generem espai públic i equipem la planta baixa).